Dental-care1

 

مراقبت بعد از عمل

درمحل یک گاز قرارداده شده است تا وقتی که به منزل می رسید (حدود نیم تا یک ساعت بعدازعمل) دهان را محکم بسته نگه دارید تا گاز با فشار در محل جراحی قرار داشته باشد.بعد آنرا به آرامی بردارید و از دست کاری ناحیه جراحی خودداری کنید.
تا 24 ساعت از سیگار و دخانیات استفاده نکنید . این کار باعث خونریزی و کندی در ترمیم زخم می شود

مقداری نشت و جریان خون از ناحیه جراحی طبیعی و عادی است . ممکن است صبح لکه خونابه روی بالش خود ببینید! نگران نشوید, تف نکنید و مک نزنید با نی چیزی نیاشامید . این کارها باعث خونریزی خواهد شد اگر احساس می کنید از ناحیه عمل خون می آید یک گاز استریل مرطوب در ناحیه جراحی بگذارید و به مدت 30 دقیقه محکم در محل نگه دارید
درشب اول بعد از جراحی زیر سر خود چند بالش بگذارید تا سربالاتر قرارگیرد یا در حالت نشسته استراحت کنید

درد و ناراحتی بعد ازجراحی تا حدودی عادی است. که با استفاده از مسکن های تجویز شده  تا حدی کنترل می شود ولی کاملا” حذف نخواهد شد
داروهای تجویز شده راطبق دستور مصرف کنید. درصورتی که داروها باعث تهوع می شود آن را با یک لیوان کامل آب یا مختصری غذا مصرف کنید

وقتی داروهای مسکن مصرف می کنید از رانندگی و کار با وسائلی که دقت زیادی می خواهد پرهیز کنید

بسیار مهم است که مقادیر زیادی مایعات بنوشید . ازمصرف مایعات با نی اجتناب کنید چرا که باعث خونریزی می شود .

تا یک ساعت بعد از جراحی از خوردن غذا اجتناب کنید .
در24 ساعت اول بعداز جراحی از خوردن غذاهای داغ و بسیارگرم اجتناب کنید. در این مدت استفاده از غذاهای نرم و خنک مثل بستنی یا ماست یا فرنی یا شیرسرد و از این قبیل بسیار راحت و مناسب است .

دراولین فرصت که می توانید و احساس ناراحتی نمی کنید رژیم غذایی معمول خود را ازسر بگیرید . در روزهای اول غذاهای نرم مناسب تر است

در12 ساعت اول بعد از جراحی دهان شویه نکنید آب دردهان نگردانید مسواک نزنید. از 24 ساعت بعد از عمل هر 6 ساعت یکباردهان خود را با آب نمک رقیق شستشو دهید ( نصف قاشق چای خوری نمک دریک لیوان کامل آب گرم تمیز.

ازفردای جراحی دندان ها را بطور مرتب و به آرامی مسواک بزنید ولی از ناحیه جراحی اجتناب کنید .

تورم ناحیه بعد از جراحی عادی و واکنش طبیعی بدن می باشد و در برخی افراد زیاد است تورم طی 48 ساعت بعد از جراحی به حداکثر خود می رسد و معمولا طی 6-4 روز به تدریج کم می شود .

کاربرد کمپرس یخ در ناحیه عمل بصورت یک ربع در میان برای 24 ساعت اول می تواند به کنترل تورم کمک کند وممکن است احساس راحتی بیشتری کنید .

کاربرد کمپرس گرم از روز سوم جراحی به بعد به کاهش تورم و سرعت بهبودی کمک میکند

ازفعالیت شدید و ورزش سنگین بخصوص در24 ساعت اول بعدازجراحی پرهیزکنید .
در روزهای اول بعد از جراحی ساعات بیشتری رابه استراحت و آرامش خود اختصاص دهید

ممکن است در ناحیه عمل یا مجاور آن کبودی ملایمی مشاهده کنید این یک واکنش طبیعی دربرخی افراداست و نباید باعث نگرانی شود معمولا” طی14ـ7 روزبه تدریج برطرف می شود.
کمپرس گرم از روز سوم به بعد باعث تسریع در برطرف شدن لکه کبودی می گردد .
سختی عضلات
ممکن است در ناحیه جراحی احساس سفتی عضلات داشته باشید و دچار محدودیت در باز کردن دهان شوید . این غیر عادی نیست و طی 5 تا 10 روز به تدریج بهتر می شود .
از روز سوم و چهارم بعد از عمل می توانید به ملایمت برای باز کردن دهان تمرین کنید

در صورتیکه در محل جراحی شما بخیه زده شده است باید مراقبت کنید که هنگام مسواک زدن یا غذا خوردن محل جراحی آزرده نشود و بخیه ها دستکاری نگردد .
جهت برداشتن بخیه ها یک هفته بعد مراجعه کنید درصورتیکه از بخیه های قابل جذب استفاده شده باشد به شما گفته میشود . با شماره 09121099754 با اینجانب دکتر اسحاق حسینی تماس بگیرید اگر:

احساس درد و ناراحتی زیادی می کنید که با داروها و مسکن ها قابل کنترل نیست 

خونریزی دارید که با قراردادن گاز در محل با فشار قابل کنترل نیست

بعد از روز سوم بعد از عمل تورم درناحیه جراحی در حال گسترش و زیادشدن است

احساس می کنید تب دارید

بهر علت احساس می کنید مشکل یا سوالی دارید واز مسئله ای نگران هستید